Právě si prohlížíte 101 inspirativních citátů o štěstí

101 inspirativních citátů o štěstí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOstatní

101 inspirativních citátů o štěstí101 inspirativních citátů o štěstí

20.3. slavíme Světový den ŠTĚSTÍ. Abychom se na něho naladili:-), zkusme se inspirovat zajímavými citáty.

1. Štěstí je bacil, buď jeho nositelem. B. Franklin

2. Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. J. Čapek

3. Štěstí je jako malé dítě. Musí se neustále držet za ruku a podpírat. O. Brousek

4. Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca

5. Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem – takovým, jaký je. P. Bosmans

6. Šťastný ten, kdo se učí snášet to, co nemůže změnit. F. Schiller

7. Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci. K. Čapek

8. Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánské přísloví

9. Cílem umění je dělat člověka šťastným. M. Buonarroti

10. Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí.
A. J. Karpov

11. Čím šťastnější mohou lidé být, tím jsou nešťastnější. P. Coelho

12. Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. A. Schopenhauer

13. Dokud máme štěstí, připisujeme to své bystrosti a obratnosti; z neštěstí pak viníme bohy. J. Billings

14. Štěstí je jako slunko. I stín musí být, aby se člověk cítil dobře. E. Ludwig

15. Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou. Osho

16. Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. O. Březina

17. Když se jedny dveře štěstí zavřou, druhé se otevřou; ale často se tak dlouho díváme na ty zavřené dveře, že nevidíme ty, které nám Bůh otevřel.
H. Keller

18. Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí. J. W. von Goethe

19. Hluboký pád přivodí často největší štěstí. W. Shakespeare

20. Štěstí je tichý host – všimneme si jej, až když odchází. P.H. Decourcelle

21. Chvíle štěstí často přicházejí nenadále. Štěstí se zmocňuje nás, nikoli my jeho. A. Montagu

22. Štěstí je to, co přichází do našeho života přes dveře, o kterých ani netušíme, že jsou otevřené. Rose Lane

23. I to, co nazýváme štěstím, i to, co nazýváme neštěstím, je nám stejně prospěšné, vidíme-li v tom i onom zkoušku.
L. N. Tolstoj

24. Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace. C. F. von Weizsäcker

25. Jak šťastní by byli někteří lidé, kdyby se starali o věci druhých tak málo jako o svoje. G. Ch. Lichtenberg

26. Štěstí je, když to, co si myslíte, co říkáte a co děláte, jsou v harmonii.
Mahátma Gándí

27. Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. J. W. von Goethe

28. Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout. E. M. Remarque

29. Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. Epiktétos

30. Štěstí neexistuje, jsou jen šťastní lidé. R. de Gourmount

31. Je málo těch, kteří neměli nikdy šanci dosáhnout štěstí – a málo je těch, kteří tu šanci využili. A. Maurois

32. Štěstí nespočívá na kráse, ani na bohatství, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. F. Šrámek

33. Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. L. N. Tolstoj

34. Štěstí nikdy nepřijde k těm, co nedokáží ocenit to, co už mají. Buddha

35. Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. N. Chamfort

36. Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Seneca

37. Jeden okamžik dokonalého štěstí může splatit nespočetné hodiny bolesti. T. Campbell

38. Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. P. Mantegazza

39. Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí. Sofóklés

40. Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius

41. Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. B. Němcová

42. Štěstí vypadá vždy malé, když ho držíte v rukou. Ale nechte to být, a dozvíte se hned, jak velké a drahé je. M. Gorkij

43. Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém! R. Bach

44. Tajemství štěstí spočívá ve schopnosti žít v míru sám se sebou. J. Janin

45. Ještě štěstí, že se i u nás dějí občas zázraky. J. Seifert

46. Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde. M. de Cervantes y Saavedra

47. Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés Ze Sinópy

48. Tisíce svíček mohou být zapáleny jedinou svíčkou a život této svíčky přesto nebude kratší. Štěstí nikdy neubývá sdílením. Buddha

49. Každý je strůjcem svého štěstí. A. Glaudino

50. Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. J. Lohmeyer


51. Kdo věří ve štěstí, má štěstí. P. Hebbel

52. To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. G. Cesbron

53. Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní. Sókratés

54. Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné. L. Feuerbach

55. Kdybychom stavěli dům štěstí, největší místností by byla čekárna. J. Renard

56. Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš. E. S. Gardner

57. Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nemusíme být vždycky šťastní. O. Wilde

58. Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi to, co děláte, budete úspěšní.
H. Cain

59. Když se ohlédnu zpět a pomyslím, kolik času bylo zbytečně ztraceno, kolik ho bylo zmařeno v omylech, chybách, v nečinnosti, v neumění žít i jak jsem si ho nevážil, kolikrát jsem se prohřešoval proti svému srdci a duchu – srdce se mi zalévá krví. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím štěstí
. F. M. Dostojevskij

60. Ve schopnosti zažívat pocity štěstí musí být člověk předem tvrdě připraven. Vycepován životem. Něco ran, něco zklamání. J. Švejda61. Klid spojený s radostí, tomu říkám blaho, to je štěstí.
G. Sand

62. Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. A.-V. de Vigny

63. Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. J. H. Newman

64. Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet. Portugalské přísloví

65. Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. A. Maurois

66. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. A. Lincoln

67. Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. A. Schopenhauer

68. Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci. B. Pascal

69. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.
J. Werich

70. Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout. L. R. Hubbard

71. Na svém štěstí i neštěstí lidé s osudem spolupracují. F. de La Rochefoucauld

72. Život, blahobyt a štěstí každého z nás a těch, jejichž životy s našimi souvisí, jsou závislé na tom, jak známe pravidla hry daleko složitější a obtížnější než jsou šachy. B. MacDonald

73. Největším uměním je neztratit ve štěstí rozvahu a v neštěstí klid. V. M. Hugo

74. Pamatuj, štěstí je způsob, jak cestovat, nikoliv cíl cesty. R. Goodman

75. Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. H. Ch. Andersen

76. Snít o čemkoliv, o čem dokážete snít, je krása lidské mysli.
Dělat, co chcete dělat, je síla lidské vůle.
Věřit sobě, abyste prověřili své limity… To je odvaha uspět.
R. Hampl

77. Není cesta ke štěstí. Štěstí je cesta. Buddha

78. V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí. H. Heine

79. Není třeba neštěstí přivolávat a už napřed se jím obírat; což není dost času je snášet, až přijde, a neztrácet přítomnost pro strach z budoucnosti? Seneca ml.

80. Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. F. Nietzsche

81. Ve skutečnosti nemá náš pocit štěstí či neštěstí v daném okamžiku příliš společného s našimi konkrétními podmínkami, ale spíše je to výsledek toho, jak vnímáme naši situaci, jak spokojeni jsme s tím, co máme. Dalajlama

82. Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem – takovým, jaký je. P. Bosmans

83. O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. M. Pujmanová

84. Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
S. Butler

85. Odvážnému štěstí přeje.
Simonides

86. Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých. Ch. Montesquieu

87. Pokaždé, když si znovu uvědomíme své štěstí, zrodí se v nás nová touha žít. M. Proust

88. Štěstí je zvyk – pěstujte ho. L. R. Hubbard

89. Pošetilý člověk hledá štěstí v dálce, moudrému roste pod nohama. J. Oppenheim

90. Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. A. Maurois

91. Pravé štěstí je štěstí z růstu. P. T. de Chardin

92. Slzy štěstí jsou nejkrásnějším úsměvem. Stendhal

93. Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem. L. N. Tolstoj

94. Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele. H. de Balzac

95. Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé. J. Addison

96. Není každé neštěstí zlým osudem a dřívější strádání bývá často požehnáním. Překonané obtíže jsou nejen naší školou života, ale sílí nás též k budoucímu boji. W. Sharp

97. Q.B.F.F.F.S. = Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru
(Ve starověkém Římě slavnostní formule při zahajování sněmů nebo na začátku jiného důležitého konání.)

98. Nejvíce potřebuje člověk k svému štěstí jiného člověka. P. H. D. Holbach

99. Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně hledáme, a ony nám sedí na nose. Německé přísloví

100. Kdybychom byli pořád šťastni, ani bychom necítili, že je to příjemné. P. Deval

A jaký je Váš oblíbený citát o štěstí?

Podělíte se s námi o něj?

Více štěstí do svého života přitáhnete, pokud si začnete psát drobné radosti všedního dne, do Deníku radosti, úspěchů a vděčnosti. Úsměv na rtech vám vykouzlí tyto samolepky a využít můžete i záložku Tahák na radost.


Autorka Jitka Štádlerová – lektorka, mentorka osobního rozvoje, jejíž Korálky dní jsou pro všechny, kteří si chtějí užívat každodenní radosti a také si je zaznamenávat, například do Deníku radosti, úspěchů a vděčnosti. Organizátorka akce pro všechny milovníky papíru Meet Papír.